Rewaloryzacja budynku muzeum Jana Kasprowicza

 

Muzeum Jana Kasprowicza

 

Mieliśmy zaszczyt zajmować się również rewaloryzacją budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławia w części dotyczącej pomieszczeń piwnic. Projekt został zrealizowany we wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

3

 

 

Wykonaliśmy rewaloryzację pomieszczeń, w których znajdują się ekspozycje Muzeum.

 

 

 

5

2